The rabbit         

New words

wild ( waɪld) : vad

habitat ( hæbɪtæt) :  élőhely

warren (wɔrən): kotorék

burrow (bʌroʊ ) lyuk, föld alatti odú

scut (skʌt ): nyúlfarok

stamp (stæmp) :  dobbant, toppant

root( ruːt ) : gyökér

bark(bɑk) fakéreg

lettuce (letɪs) : saláta

hind (haɪ'nd) leg(s): hátsó láb(ak)

front (frʌnt) leg(s): mellső láb(ak)

hop (hɔp): ugrándozik, szökdécsel

kitten (kɪtn) : kisnyúl

doe ( doʊ) : nőstény nyúl

buck ( bʌk): nyúlbak

field  (fiːld) : mező

forest (fɔrɪst) : erdő

underground (ʌndəgraʊnd) : földalatti

thick (θɪk): vastag

herbivore  (əː'bɪ·vɔː"r): növényevő állat


Olvass tovább: https://corvina-gabi.webnode.hu/class-4-nature-and-science/rabbit/
)

Click here to learn the new words: 

burrow of a rabbit
burrow of a rabbit

Click  and watch these amazing videos about rabbits.

Készítsd el weboldaladat ingyen!